Standaryzacja druku

Standaryzacja druku

Usługi standaryzacji druku Fogra oraz ISO 12647.

Standaryzacja druku to proces uzyskania stabilnego i powtarzalnego obrazu druku, który jest zgodny z najnowszymi standardami np. Fogra39, Fogra51 lub ISO 12647-2.

Każde urządzenie drukujące posiada swoje indywidualne cechy, które w korelacji z różnymi farbami oraz z różnym podłożem drukowym, mogą dawać inny obraz druku. Ideą standaryzacji jest doprowadzenie do sytuacji w której każda maszyna, niezależnie od farby, którą drukujemy oraz od podłoża drukowego, produkowała taki sam obraz druku, stabilnie, powtarzalnie oraz zgodnie z założonym standardem.

Standardy druku zawierają parametry referencyjne druku, takie jak: barwy farb podstawowych (np. CMYK w CIE Lab), barwy farb wynikowych (RGB w CIE Lab), podłoże drukowe (w CIE Lab), balans szarości (w CIE Lab) oraz przyrosty punktu rastrowego (%). Każdy z tych parametrów posiada zdefiniowaną tolerancję.

Standaryzacja umożliwia osiągnięcie takich parametrów druku z naszej maszyny, aby zawierały się w przyjętej przez normy tolerancjach. Proces standaryzacji obejmuje zarówno czynności sprzętowe związane z regulącją maszyny drukarskiej, jak i czynności programowe na etapie przygotowania formy drukowej (indywidualne krzywe druku). 

Operator maszyny drukarskiej, po przeprowadzonym procesie standaryzacji, otrzymuje konkretne informacje o optymalnych gęstościach optycznych, których powinien użyć podczas druku na różnych podłożach (korelacja optymalnej gęstości optycznej oraz barwy). Proces standaryzacji wymaga pomiarów specjalnej formy testowej na której znajdują się specjalne pola kontrolne potrzebne do przeprowadzenia procesu standaryzacji. Forma testowa drukowana jest kilkukrotnie, ponieważ standaryzacji ma charakter etapowy.

Efekt standaryzacji kontrolwany jest za pomocą urządzeń pomiarowych, a wyniki zapisywane są w specjalnym oprogramowaniu. Jakość standaryzacji dokumentowana jest indywidualnym protokołem.

Co daje standaryzacja druku?:

  • zgodność druku na różnych maszynach drukarskich oraz na różnych podłożach,
  • zwiększenie efektywności druku (mniej czasu na nastawy, więcej czasu na produkcję),
  • mniej reklamacji,
  • mniejsze straty podłoża drukowego oraz farby,
  • większa zyskowność produkcji.

Standaryzacja druku wykonywana jest przez pracowników naszej firmy, którzy zapewniąją również stałą opiekę nad standaryzacją, hot-line telefoniczny, serwis bezpośredni lub serwis zdalny.

Kontakt:

Leszek Bartkowiak
Product Manager, Dział Color Solutions
+48 698 698 645
bartkowiak.leszek@reprograf-grafikus.com.pl
 
 
 
 
 

Opcje strony

Polecamy

Projekt UE COVID
do góry